Cập nhật phần mềm


Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho các Trường THCS huyện Đông Hưng - Thái Bình (15:45 10/9/2018)
Tải về
103 lượt tải
Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho phòng giáo dục huyện Đông Hưng - Thái Bình (15:49 9/1/2018)
Tải về
71 lượt tải
Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho các Trường THCS huyện Đông Hưng - Thái Bình áp dụng cách đánh giá học sinh mô hình trường học mới theo công văn 1392/BGDĐT-GDTrH (11:30 1/6/2017)
Tải về
106 lượt tải
Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho Phòng Giáo dục huyện Đông Hưng - Thái Bình áp dụng cách đánh giá học sinh mô hình trường học mới theo công văn 1392/BGDĐT-GDTrH (11:30 10/5/2017)
Tải về
60 lượt tải
Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho các Trường THCS huyện Đông Hưng - Thái Bình (11:30 6/6/2016)
Tải về
257 lượt tải
    Đến / 26

Cập nhật nổi bật

Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho phòng ... (15:49 9/1/2018)
Tải về
71 lượt tải
Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho các ... (15:45 10/9/2018)
Tải về
103 lượt tải