THƯ VIỆN ẢNH NĂM 2018

 Tập huấn website Quận Bắc Từ Liêm
 (21/03/2018) 19 ảnh
 Ngày quốc tế phụ nữ 08/03
 (08/03/2018) 36 ảnh

THƯ VIỆN ẢNH NĂM 2017

 Tập huấn Sóc Sơn
 (14/11/2017) 10 ảnh
 Tập huấn Phúc Thọ
 (29/09/2017) 12 ảnh
 Tập huấn Thanh Trì
 (18/08/2017) 8 ảnh
 Tập huấn Chương Mỹ
 (09/08/2017) 7 ảnh
 Tập huấn Ba Vì
 (24/07/2017) 11 ảnh
 Tập huấn Mê Linh
 (19/07/2017) 7 ảnh
 Tập huấn Thạch Thất
 (16/07/2017) 17 ảnh
 Tập huấn Mỹ Đức
 (03/07/2017) 7 ảnh
 Tập huấn Quốc Oai
 (10/06/2017) 10 ảnh
 Hội thảo MSTS TT
 (16/05/2017) 28 ảnh
 Chia tay chị Nhung
 (07/04/2017) 7 ảnh
 Sinh Nhật 13 tuổi HNS
 (31/03/2017) 265 ảnh

THƯ VIỆN ẢNH NĂM 2016

 Ảnh Sinh nhật Lãnh đạo công ty HanoiSoft
 (24/04/2016) 64 ảnh
 Sinh Nhật 12 tuổi HNS
 (09/04/2016) 166 ảnh
 Tập huấn Chương Mỹ
 (04/04/2016) 22 ảnh
 Tập huấn Quốc Oai
 (03/04/2016) 26 ảnh
 Tập huấn Thanh Oai
 (23/03/2016) 8 ảnh
 Tập huấn Mỹ Đức
 (29/01/2016) 11 ảnh
 Tập huấn Ba Vì
 (23/01/2016) 4 ảnh
 Tất niên
 (16/01/2016) 14 ảnh

THƯ VIỆN ẢNH NĂM 2015

 Chuẩn bi Noel
 (23/12/2015) 16 ảnh
 Tập huấn Sơn Tây
 (15/12/2015) 25 ảnh
 Tập huấn Thanh Oai
 (09/12/2015) 10 ảnh
 Tập huấn Hoài Đức
 (29/11/2015) 5 ảnh
 Tập huấn Sóc Sơn
 (26/11/2015) 19 ảnh
 Tập huấn Phúc Thọ
 (04/11/2015) 8 ảnh
 Tổ chức ngày 20/10
 (20/10/2015) 16 ảnh
 Tập huấn Quốc Oai
 (29/09/2015) 7 ảnh
 Tập huấn Ninh Bình
 (13/09/2015) 13 ảnh
 Tập huấn Chương Mỹ
 (07/08/2015) 11 ảnh
 Tập huấn Phúc Thọ
 (31/07/2015) 11 ảnh
 Tập huấn Đông Anh
 (12/07/2015) 8 ảnh
 Tập huấn Chương Mỹ
 (08/07/2015) 24 ảnh
 Tập huấn Ứng Hòa
 (15/06/2015) 17 ảnh
 Hội thảo Sở tài chính
 (10/06/2015) 46 ảnh
 Tập huấn Thạch Thất
 (08/06/2015) 24 ảnh
 Phát hợp đồng Ứng Hòa
 (07/06/2015) 22 ảnh
 Sinh nhật 11 tuổi HNS
 (31/03/2015) 12 ảnh