Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Thư viện trường học  

Hệ thống phần mềm Quản lý thư viện trường học được xây dựng trên nền desktop (cài đặt chương trình trên máy tính) và xử lý theo mô hình máy chủ - máy trạm. Vì vậy người sử dụng có thể đặt phần mềm trên máy trủ, các máy trạm truy cập vào và xử lý các chức năng, thao tác thông qua máy chủ. Dữ liệu được lưu trữ tập trung, sao lưu hàng ngày, bảo mật thông tin tránh tình trạng mất dữ liệu trong quá trình thao tác

Hệ thống phần mềm Quản lý thư viện trường học được thiết kế theo nghiệp vụ cụ thể sát với yêu cầu xây dụng và phát triển thư viện chuẩn ở các trường Tiểu học, THCS, THPT. Tổ chức đăng ký sách báo, và xử lý các kỹ thuật (mô tả, phân loại) để sắp xếp sách báo lên tủ sách. Phân loại phù hợp với quy mô kho sách, giúp công việc quản lý được nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn ...

Đây là phần mềm rất cần thiết cho các nhà trường dùng vào việc quản lý thư viện trường học. Nội dung phần mềm bao gồm những vấn đề nghiệp vụ cụ thể, sát thực nhằm giảm thiểu tối đa công việc phải quản lý bằng tay các hoạt động nhập - xuất kho, mượn trả sách,.v.v.. Phần mềm gồm ba phần chính:

 • Quản lý kho sách: Người quản lý thư viện chỉ cần thực hiện các nghiệp vụ nhập xuất sách trên phần mềm, sau đó các công việc in phích, in nhãn,  kiểm kê kho, quản lý tình hình sách nhập kho, xuất kho, tình hình kho sách từng học kỳ, từng năm học.v.v.. được phần mềm tự động cập nhật và thống kê theo yêu cầu.  
 • Quản lý thư viện: in thẻ, cấp thẻ  thư viện. Quản lý thẻ còn sử dụng, hết hạn sử dụng. Quản lý tình hình mượn trả sách, thuê trả sách, khấu hao sách, tra cứu thông tin sách trong kho, sách cho mượn,.v.v..
 • Quản lý sách điện tử
 • Tập hợp các báo cáo thống kê: Theo dõi tình hình mượn trả sách, thuê trả sách của độc giả. Tổng hợp tình hình mượn- thuê sách theo lớp- khối lớp. Thống kê sách có trong kho,.v.v..>>

Phần mềm Thư viện trường học đã được triển khai tại :

 • Phòng Giáo dục và đào tạo Đông Hưng: 44 trường Tiểu học, 36 trường Trung học cơ sở, 1 Phòng Giáo dục.
 • Phòng Giáo dục và đào tạo Thanh Trì - Hà Nội: 14 trường Tiểu học, 16 trường Trung học cơ sở.
 • Phòng Giáo dục và đào tạo Phú Xuyên - Hà Nội: 29 trường Tiểu học, 29 trường Trung học cơ sở.
 • Phòng Giáo dục và đào tạo Phúc Thọ: 24 trường Tiểu học, 23 trường Trung học cơ sở, 1 Phòng Giáo dục.
 • Phòng Giáo dục và đào tạo Hoàng Mai: 16 trường Tiểu học, 15 trường Trung học cơ sở, 1 Phòng Giáo dục.
 • Phòng Giáo dục và đào tạo Quốc Oai: 24 trường Tiểu học, 23 trường Trung học cơ sở, 1 Phòng Giáo dục.
 • Phòng Giáo dục và đào tạo Từ Liêm: 24 trường Tiểu học, 22 trường Trung học cơ sở, 1 Phòng Giáo dục.
 • Phòng Giáo dục và đào tạo Thị xã Sơn Tây: 15 trường Tiểu học, 15 trường Trung học cơ sở.
 • Phòng Giáo dục và đào tạo Thanh Oai: 24 trường Tiểu học, 21 trường Trung học cơ sở.