Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Quản lý TTB&ÐDDH  

Hệ thống phần mềm Quản lý trang thiết bị và đồ dùng dạy học được xây dựng trên nền desktop (cài đặt chương trình trên máy tính) và xử lý theo mô hình máy chủ - máy trạm. Vì vậy người sử dụng có thể đặt phần mềm trên máy trủ, các máy trạm truy cập vào và xử lý các chức năng, thao tác thông qua máy chủ. Dữ liệu được lưu trữ tập trung, sao lưu hàng ngày, bảo mật thông tin tránh tình trạng mất dữ liệu trong quá trình thao tác.

Hệ thống phần mềm Quản lý trang thiết bị và đồ dùng dạy học phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời cả về mặt số lượng, giá trị, hiện trạng và vị trí  của những trang thiết bị  hiện có của nhà trường từ cơ sở vật chất như nhà cửa, phòng học, các thiết bị hỗ trợ việc giảng dạy đến sân chơi, bãi tập và cả khuôn viên nhà trường .v.v..Được Phần mềm hỗ trợ bố trí và quản lý theo mô hình trực quan, chi tiết đến từng phòng, ban. Theo dõi tình hình tăng - giảm, việc sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị của nhà trường, đồng thời phản ánh thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản đang diễn ra ở đơn vị. Tập hợp và đưa ra những báo cáo  thống kê về quá trình ra những báo cáo thống kê về quá trình Quản lý sử dụng thiết bị đồ dùng tại đơn vị gửi cơ quan quản lý cấp trên....

Tại các cơ quan  đơn vị hành chính sự nghiệp việc Quản lý thiết bị đồ dùng là một công việc hết sức nặng nhọc, khó khăn và mất nhiều thời gian do tài sản thường có giá trị lớn, được bố trí và sắp xếp ở nhiều nơi, nhiều phòng khác nhau, số lượng người sự dụng lớn,  được quy định sử dụng trong nhiều năm. Mỗi khi có yêu cầu từ các cơ quan quản lý thì nhân viên kế toán phải mất rất nhiều thời gian để kiểm kê sổ sách,cơ sở vật chất và trang thiết bị, đối chiếu tổng hợp để lập các báo cáo. Với mong muốn góp phần làm đơn giản hoá công việc trên. Chúng tôi đã thiết kế Phần mềm Quản lý trang thiết bị và đồ dùng dạy học.

 
(Phần mềm ứng dụng trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,
trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên...)
 

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Phần mềm được xây dựng với các tiện ích:

 • Quản lý trang thiết bị đồ dùng dạy học theo mô hình
 • Sổ theo dõi nhập thiết bị, đồ dùng dạy học
 • Quản lý mượn trả, sử dụng thiết bị...
 • Đăng ký và quản lý lịch mượn phòng chức năng
 • Tổng hợp các biểu mẫu báo cáo thống kê :
  • Danh sách thiết bị, đồ dùng có trong trường
  • Tình hình sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học
  • Tình hình sử dụng thiết bị, đồ dùng của giáo viên, học sinh, tổ chuyên môn ...
  • Tổng hợp thống kê tình hình sử dụng thiết bị, tình hình nhập - xuất thiết bị ...

Phần mềm Quản lý Trang thiết bị - Đồ dùng dạy học đã được triển khai tại :

 • Phòng giáo dục đào tạo Hưng Hà - Thái Bình: 70 trường tiểu học và THCS.
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy Hà Nội 10 trường Tiểu học, 06 trường Trung học cơ sở.
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Mai - Hà Nội: 16 trường Mầm Non,  18 trường Tiểu học, 15 trường Trung học cơ sở.
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Từ Liêm - Hà Nội: 25 trường Mầm Non,  22 trường Tiểu học, 18 trường Trung học cơ sở.
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì - Hà Nội: 18 trường Tiểu học, 16 trường Trung học cơ sở.
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Xuyên - Hà Nội: 30 trường Mầm Non, 29 trường Tiểu học, 29 trường Trung học cơ sở.
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ - Hà Nội : 25 trường Mầm Non, 24 trường Tiểu học, 23 trường Trung học cơ sở.
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ - Hà Nội : 33 trường Mầm Non, 38 trường Tiểu học, 37 trường Trung học cơ sở.
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai - Hà Nội : 26 trường Mầm Non, 24 trường Tiểu học, 22 trường Trung học cơ sở.
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín - Hà Nội : 29 trường Mầm Non, 29 trường Tiểu học, 30 trường Trung học cơ sở.
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội : 15 trường Mầm Non, 15 trường Tiểu học, 15 trường Trung học cơ sở.