Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Quản lý văn bằng  

Hệ thống phần mềm Quản lý thư viện trường học được xây dựng trên nền desktop (cài đặt chương trình trên máy tính) và xử lý theo mô hình máy chủ - máy trạm. Vì vậy người sử dụng có thể đặt phần mềm trên máy trủ, các máy trạm truy cập vào và xử lý các chức năng, thao tác thông qua máy chủ. Dữ liệu được lưu trữ tập trung, sao lưu hàng ngày, bảo mật thông tin tránh tình trạng mất dữ liệu trong quá trình thao tác

Hệ thống phần mềm Quản lý thư viện trường học được thiết kế theo nghiệp vụ cụ thể sát với yêu cầu xây dụng và phát triển thư viện chuẩn ở các trường Tiểu học, THCS, THPT. Tổ chức đăng ký sách báo, và xử lý các kỹ thuật (mô tả, phân loại) để sắp xếp sách báo lên tủ sách. Phân loại phù hợp với quy mô kho sách, giúp công việc quản lý được nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn ...

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi, quản lý văn bằng chứng chỉ; Phần mềm được xây dựng với các tiện ích:

  • Quản trị danh mục khóa học, danh mục đào tạo
  • Quản lý hồ sơ sinh viên
  • Quản trị, tạo mẫu văn bằng tốt nghiệp
  • Quản lý sinh viên tốt nghiệp - thống kê tổng hợp
  • In giấy chứng nhận tốt nghiệp
  • Tìm kiếm thông tin