Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Quản lý văn bằng  

 

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi, quản lý văn bằng chứng chỉ; Phần mềm được xây dựng với các tiện ích:

  • Quản trị danh mục khóa học, danh mục đào tạo
  • Quản lý hồ sơ sinh viên
  • Quản trị, tạo mẫu văn bằng tốt nghiệp
  • Quản lý sinh viên tốt nghiệp - thống kê tổng hợp
  • In giấy chứng nhận tốt nghiệp
  • Tìm kiếm thông tin