Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Quản lý CSVC - TTBDH  

Hệ thống phần mềm Quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị đồ dùng dạy học được xây dựng trên nền desktop (cài đặt chương trình trên máy tính) và xử lý theo mô hình máy chủ - máy trạm. Vì vậy người sử dụng có thể đặt phần mềm trên máy trủ, các máy trạm truy cập vào và xử lý các chức năng, thao tác thông qua máy chủ. Dữ liệu được lưu trữ tập trung, sao lưu hàng ngày, bảo mật thông tin tránh tình trạng mất dữ liệu trong quá trình thao tác

Hệ thống phần mềm Quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị đồ dùng dạy học phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời cả về mặt số lượng, giá trị, hiện trạng và vị trí  của những trang thiết bị  hiện có của nhà trường từ cơ sở vật chất như nhà cửa, phòng học, các thiết bị hỗ trợ việc giảng dạy đến sân chơi, bãi tập và cả khuôn viên nhà trường .v.v..Được Phần mềm hỗ trợ bố trí và quản lý theo mô hình trực quan, chi tiết đến từng phòng, ban. Theo dõi tình hình tăng - giảm, việc sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị của nhà trường, đồng thời phản ánh thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản đang diễn ra ở đơn vị. Tập hợp và đưa ra những báo cáo  thống kê về quá trình ra những báo cáo thống kê về quá trình Quản lý sử dụng thiết bị đồ dùng tại đơn vị gửi cơ quan quản lý cấp trên....

(Ứng dụng cho các đơn vị khối Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, TTGDTX...)

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi, quản lý trong nhà trường; Phần mềm được xây dựng với các tiện ích:

 1. 1. Quản lý cơ sở vật chất
  •  Quản lý cơ sở vật chất theo mô hình.
  •  Tự động tính khấu hao theo tháng, năm.
  •  Tìm kiếm thông tin.
 1. 2. Quản lý trang thiết bị và đồ dùng dạy học
  •  Nhập trang thiết bị và đồ dùng dạy học theo mô hình, theo môn học.
  •  Quản lý quá trình sử dụng: mượn - trả thiết bị dạy học.

Phần mềm Quản lý Cơ sở vật chất và Trang thiết bị - Đồ dùng dạy học đã được triển khai tại:

 • Phòng giáo dục đào tạo Hưng Hà – Thái Bình: 70 trường tiểu học và THCS.
 • Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội: 316 trường Tiểu học, 301 trường Trung học cơ sở, 128 trường Mầm non.
 • Các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, quận Hoàng Mai, huyện Từ Liêm, huyện Thanh Trì, huyện Phú Xuyên, huyện Phúc Thọ, huyện Chương Mỹ, huyện Quốc Oai, huyện Thường Tín, thị xã Sơn Tây ...