Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Kho học liệu điện tử  

Hệ thống phần mềm Quản lý kho học liệu điện tử được xây dựng trên nền Web (không phải cài đặt chương trình) nên người sử dụng có thể dùng ở bất kỳ đâu có kết nối Internet. Sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho việc thiết kế xử lý và lưu trữ  do đó tiết kiệm chi phí về máy móc thiết bị, nâng cao hiệu năng sử dụng, mở rộng bộ xử lý và lưu trữ linh hoạt, không phải gánh chịu sự phức tạp của quản lý cơ sở hạ tầng ..v..v.

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổng hợp, báo cáo thông tin; Phần mềm được xây dựng với các tiện ích:

  • Quản lý Danh mục khối lớp, chủ đề , tài liệu ....
  • Quản lý tài liệu điện tử theo khối lớp, môn học.
  • Khai thác báo cáo -sử dụng tài liệu điện tử.
  • Quản lý độc giả - người dùng qua hệ thống mã thẻ.
  • Tìm kiếm thông tin - an toàn, bảo mật thông tin.