Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Quản lý học sinh  

Hệ thống phần mềm Quản lý học sinh được xây dựng trên nền desktop (cài đặt chương trình trên máy tính) và xử lý theo mô hình máy chủ - máy trạm. Vì vậy người sử dụng có thể đặt phần mềm trên máy trủ, các máy trạm truy cập vào và xử lý các chức năng, thao tác thông qua máy chủ. Dữ liệu được lưu trữ tập trung, sao lưu hàng ngày, bảo mật thông tin tránh tình trạng mất dữ liệu trong quá trình thao tác

Hệ thống phần mềm Quản lý học sinh là phần mềm được thiết kế hoàn chỉnh, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong việc Quản lý học sinh: Lựa chọn và in thông tin về hồ sơ học sinh, thống kê học sinh theo xã phường, thống kê trẻ khuyết tật, quản lý học sinh chuyển đến, chuyển đi, chuyển lớp, bỏ học... - Quản lý điểm: Giáo viên chỉ cần nhập điểm thành phần (điểm thường xuyên, điểm định kỳ) phần mềm sẽ tự động tính điểm trung bình môn, trung bình các môn, xét phân loại học lực, xét danh hiệu thi đua, xét lên lớp thi lại lưu ban, xét tốt nghiệp của học sinh ... và tất cả các báo cáo về điểm, thống kê điểm, thống kê học lực hạnh kiểm - Các biểu mẫu phổ cập giáo dục gửi Phòng giáo dục... 

Sau khi các trường gửi báo cáo lên Phòng giáo dục, phần mềm Quản lý trường học  (Phiên bản PGD) tự động tổng hợp toàn bộ các biểu mẫu về học sinh, về điểm, về Phổ cập giáo dục để báo cáo lên Sở giáo dục.

 

Phần mềm được xây dựng theo mô hình 2 cấp phiên bản :

Phiên bản ứng dụng trong các trường học : Dùng để quản lý Hồ sơ cán bộ giáo viên, hồ sơ và điểm học sinh, tổng hợp các báo cáo thống kê phổ cập Giáo dục, chất lượng giáo dục... Phần mềm được xây dựng với các tiện ích:

 • Quản lý hồ sơ giáo viên: Lý lịch quá trình đào tạo, công tác của giáo viên... 
 • Quản lý  học sinh: Quản lý các thông tin liên quan đến học sinh, điểm.
 • Phân phòng thi, lập đội tuyển, tổ chức thi học sinh giỏi  và chọn ra danh sách học sinh giỏi các cấp....
 • Quản lý hồ sơ giáo viên: Lý lịch quá trình đào tạo, công tác của giáo viên... 
 • Xét duyệt tốt nghiệp THCS

     Ngoài các chức năng trên phần mềm còn có thể tổng hợp kết quả và xuất  ra các file dữ liệu dưới dạng Word, Excel, xuất trực tiếp dữ liệu cần báo cáo ra các file mẫu báo cáo EMIS và sao chép các file dữ liệu cần thiết Gửi phòng 

Phiên bản ứng dụng cho các Sở và Phòng Giáo dục: Là một hệ thống quản lý chất lượng giáo dục các trường học trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục. Với các chức năng tự động cập nhật dữ liệu từ các trường và đưa ra các báo cáo phục vụ cho việc quản lý. Phần mềm Quản Lý Học Sinh phiên bản 3.5 Giúp cho các nhà quản lý giảm tối đa thời gian dành cho công việc tính toán thủ công mà chúng ta vẫn thường làm hiện nay và nhanh chóng có được những dữ liệu cần thiết và chính xác trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra các tiện ích khác cũng góp phần làm cho công việc quản lý chất lượng giáo dục trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn khi sự dụng phần mềm.

 • Cập nhật dữ liệu từ các trường gửi lên
 • Tổng hợp và in các báo cáo thống kê
  • Báo cáo đầu năm: Tổng số học sinh, tổng số lớp, số lượng học sinh ở các khối lớp...Đội ngũ cán bộ quản lý,  giảng dạy...Cơ sở vật chất, phòng học (Cao tầng, Cấp bốn...), các phòng học chức năng...
  • Báo cáo sự biến động về số lượng của Giáo viên, Học sinh đầu năm, cuối học kỳ I và cuối năm.
  • Các mẫu thống kê về phổ cập Giáo dục Tiểu học và THCS
  • Tổng hợp kết quả học lực hạnh kiểm
  • Chất lượng các môn kiểm tra học kỳ
  • Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các hệ- nghành đào tạo.
  • Cơ cấu đội ngũ giáo viên: Giáo viên văn hoá, tổng số , số biên chế, hợp đồng.
  • Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. 
  • Kết quả xét lên lớp, thi lại, lưu ban và tuyển sinh...