Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Thông tin điện tử UBND xã/phường  

Hệ thống Cổng thông tin điện tử là một trung tâm tích hợp thông tin; là điểm truy cập tập trung và duy nhất; tích hợp các kênh thông tin các dịch vụ, ứng dụng; là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển trên một sản phẩm phần mềm cổng lõi, thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi thông tin với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu.

Xây dựng hệ thống cổng thông tin điện tử và các giải pháp công nghệ thông tin cho UBND xã/phường nhằm tin học hóa cải cách quản lý hành chính, hướng tới chính phủ điện tử, đáp ứng các mục tiêu sau:

  • Cải cách quản lý hành chính trong nội bộ cơ quan.
  • Đưa thông tin và dịch vụ tác nghiệp lên mạng. 
  • Tổ chức thông tin tốt hơn, cung cấp thông tin dễ hiểu hơn.
     
Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, theo dõi, tổng hợp thông tin; Hệ thống được xây dựng với các tiện ích:
  • Quảng bá hình ảnh UBND xã, phường đến  tất cả người dân.
  • Cung cấp thông tin và các dịch vụ công cho người dân.
  • Cung cấp và trao đổi thông tin giữa UBND xã, phường với các đơn vị trực thuộc.
  • Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Văn hoá xã hội, Xây dựng đô thị, Kinh tế - đất đai - tài nguyên môi trường, Y tế - Giáo dục, Cải cách hành chính - tổ chức.
  • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chế độ chính sách LĐ-TB-XH,  chế độ chính sách đất đai, tài nguyên môi trường, chế độ chính sách kinh tế, chế độ chính sách về thuế.
  • Làm đầu mối duy nhất (điểm truy cập “một cửa”) của UBND xã, phường về thông tin, dịch vụ.
  • Thống nhất các nội dung thông tin và dịch vụ thông tin trên cổng, bảo đảm cổng đóng vai trò tích hợp và trao đổi thông tin giữa các hệ thống thông tin điện tử.