Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Quản lý cán bộ  

Hệ thống phần mềm Quản lý cán bộ được xây dựng trên nền Web (không phải cài đặt chương trình) nên người sử dụng có thể dùng ở bất kỳ đâu có kết nối Internet. Sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho việc thiết kế xử lý và lưu trữ  do đó tiết kiệm chi phí về máy móc thiết bị, nâng cao hiệu năng sử dụng, mở rộng bộ xử lý và lưu trữ linh hoạt, không phải gánh chịu sự phức tạp của quản lý cơ sở hạ tầng ..v..v.

Hệ thống còn sử dụng được trên máy đơn (phải cài đặt chương trình) kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu điện toán đám mây hoặc kết nối đến cơ sở dữ liệu tại máy sau đó đồng bộ dữ liệu lên máy chủ
Kết hợp cả hai sẽ giúp cho việc sử dụng thuận tiện và linh hoạt hơn rất nhiều bởi vì không phải lúc nào cũng có mạng. Khi xử lý tính toán thì trên máy tính của chúng ta sẽ chủ động hơn, nhanh hơn

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổng hợp, theo dõi hồ sơ cán bộ, báo cáo thông tin; Phần mềm được xây dựng với các tiện ích:

 • Quản lý danh mục loại cán bộ, công việc, chuyên môn, đào tạo, trình độ ...
 • Quản lý hồ sơ cán bộ
 • Quản lý các quá trình của cán bộ
 • Quản lý bổ nhiệm ngạch
 • Quản lý đào tạo bồi dưỡng
 • Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 • Đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, hiệu phó
 • Xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp
 • Danh sách cán bộ nghỉ hưu, nghỉ việc
 • Khai thác báo cáo, tổng hợp thống kê :
  • Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức
  • Theo dõi tình hình thuyên chuyển cán bộ
  • Báo cáo cấp Trường
  • Báo cáo cấp Phòng
  • Báo cáo cấp Sở
  • Báo cáo tổng hợp theo mẫu của Ngành
  • Báo cáo tổng hợp theo mẫu của Bộ nội vụ
 • Tìm kiếm, cài đặt hệ thống, hướng dẫn sử dụng