Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Phổ cập giáo dục  

      

  

(Ứng dụng cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và

Trung tâm giáo dục thường xuyên, Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT)

 

Bộ phần mềm Quản lý Phổ cập giáo dục bao gồm các phần mềm:

- Quản lý Phổ cập giáo dục - Trường học: Phiên bản ứng dụng trong các trường học. Cán bộ tổng hợp nhập số liệu từ các phiếu điều tra khu vực mình phụ trách, sau đó toàn bộ công việc xử lý và tổng hợp dữ liệu ra các biểu mẫu báo cáo sẽ được hệ thống phần mềm đảm nhiệm. Điều này cũng góp phần giảm thiểu những sai sót do quá trình tính toán tổng hợp số liệu vào các biểu mẫu tại các đơn vị được phân công điều tra phổ cập giáo dục.

- Quản lý Phổ cập giáo dục - Phòng Giáo dục: Bao gồm hai bản: bản đơn (cài trên máy tính) và bản Web (bản chạy trên mạng Internet). Phiên bản ứng dụng trong Phòng Giáo dục các quận, huyện. Phần mềm có chức năng cập nhật dữ liệu từ các file của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông gửi báo cáo. Tự động tổng hợp các biểu mẫu báo cáo phổ cập giáo dục cho toàn quận, huyện.

- Quản lý Phổ cập giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo: Bao gồm hai bản: bản đơn (cài trên máy tính) và bản Web (bản chạy trên mạng Internet). Phiên bản ứng dụng trong Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố. Phần mềm có chức năng cập nhật dữ liệu của các Phòng giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo. Tự động tổng hợp ra các biểu mẫu báo cáo thống kê phổ cập giáo dục cho toàn tỉnh, thành phố.