Câu hỏi về sản phẩm

Cách tính chuyên cần của trẻ trong phần mềm Phổ cập ...

 9/5/2013    9090 lượt xem

Cách tính chuyên cần của trẻ như thế nào?
Để biết tỉ lệ chuyên cần của trẻ có đạt hay không ta tính như sau:

Tỉ lệ chuyên cần = (Tổng số ngày đi học - Tổng số ngày nghỉ học) / Tổng số ngày đi học.

Nếu số % trên 95% (xem ở mục 5.5 Tiêu chuẩn đánh giá PCGD MN trẻ 5 tuổi) thì trẻ đó đạt chuyên cần và được Thống kê vào báo cáo.

Câu hỏi khác

    Đến / 4