Câu hỏi về sản phẩm

Lưu ý về cách sao chép dữ liệu gửi phòng cho phần ...

 18/6/2013    1840 lượt xem

Cách sao chép dữ liệu gửi phòng thuận tiện nhất cho phần mềm phổ cập giáo dục - phiên bản 3.3:

Đầu tiên vào mục 5. Tiện ích, vào tiếp 5.4 Lựa chọn hệ thống. Tại đây sửa lại thông tin email của phòng giáo dục.
Sau đó vào mục 1. Hệ thống, vào 1.6 sao chép dữ liệu gửi phòng để gửi dữ liệu lên phòngCâu hỏi khác

    Đến / 4