Câu hỏi về sản phẩm

Hướng dẫn cách cập nhật phiên bản mới từ website ...

 3/9/2013    5577 lượt xem

Để cập nhật phiên bản mới từ website của công ty ta làm như sau:

B1: Vào website của công ty: hanoisoft.com.vn.
B2: Tiếp theo chọn mục: Tải Phần Mềm
B3: Tiếp đó chọn đúng các tiêu chí của sản phẩm trường đang sử dụng


Sản phẩm: (VD: Phổ cập giáo dục, quản lý học sinh ...)
Cấp: (VD: Mầm non, tiểu học ....)
Kiểu: (VD: Trường, phòng, sở)
Tỉnh/ThànhPhố: chọn đúng tỉnh/tp của trường


Sau khi chọn xong, click vào dòng chữ màu xanh: "Nhấn vào đây để tải file chạy mới". Máy tính sẽ hiện ra 1 đường dẫn để lưu file vào máy. Khi tải được file chạy về máy, trường copy file chạy mới vào thư mục cài đặt phần mềm trong máy. Mặc định đường dẫn là: Mycomputer\ C\ Programfile\...(VD: Pho cap giao duc..., Quan ly hoc sinh ...). Rồi dán file chạy mới vào thư mục này. Nếu máy tính hỏi có ghi đè file hay không thì chọn có. Sau đó kiểm tra lại phiên bản đang sử dụng.

Câu hỏi khác