Giới thiệu phần mềm

Ra mắt phần mềm Hỗ trợ đánh giá chất lượng tối thiểu của trường tiểu học
 04/12/2015    admin

Mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học là căn cứ để xây dựng kế hoạch đầu tư các nguồn lực cho giáo dục tiểu học, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, tạo điều kiện đảm bảo cho trẻ em ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng được thụ hưởng về giáo dục ở mức cần thiết, cơ bản, góp phần thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ. Để tăng hiệu quả trong công tác đánh giá chất lượng tối thiểu trường tiểu học, ngày 03/12/2015, Công ty cổ phần phần mềm ứng dụng Hà Nội - HanoiSoft đã ra mắt Phần mềm Hỗ trợ đánh giá chất lượng tối thiểu của trường tiểu học.

Phần mềm Hỗ trợ đánh giá chất lượng tối thiểu của trường tiểu học sẽ hỗ trợ cho các đơn vị sử dụng trong việc tự đánh giá các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định tại Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT, từ khâu lập kế hoạch đến đánh giá chi tiết từng tiêu chuẩn, tiêu chí và cuối cùng là lập báo cáo tự đánh giá chất lượng tối thiểu của trường mình và các loại báo cáo khác. Từ đó giúp cho các trường và cơ quan quản lý nắm được hiện trạng tại đơn vị để xét duyệt trường đã đủ tiêu chuẩn đạt mức chất lượng tối thiểu hay chưa.

Khi sử dụng Phần mềm Hỗ trợ đánh giá chất lượng tối thiểu của trường tiêu học, các đơn vị có được các lợi ích:

- Cập nhật kịp thời các chế độ do BGD&ĐT ban hành: 

    + Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của BGD&ĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt mức chuẩn quốc gia.

    + BGD&ĐT xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tối thiểu của trường tiểu học

- Công nghệ hiện đại: Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ PHP cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

    + Giao diện trực quan và thân thiện với người dùng

    + Dữ liệu được tập trung hóa và bảo mật dựa trên công nghệ điện toán đám mây

    + Tiết kiệm chi phí do không cần đầu tư cơ sở hạ tầng, phần mềm được sử dụng trên nền web ở bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet.

- Các chức năng của Phần mềm được xây dựng dựa trên các tiêu chí: dễ sử dụng, tổ chức khoa học và tự động hóa.. nên giúp cho việc đánh giá chất lượng tối thiểu trường tiểu học trở nên hiệu quả và đơn giản hóa.

 

Phần mềm khác

Ra mắt thị trường phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung

 01/11/2016    admin

Ra mắt phần mềm Quản lý thư viện điện tử

 25/08/2016    admin

Ra mắt phần mềm Hỗ trợ đánh giá chất lượng tối thiểu của ...

 04/12/2015    admin

Ra mắt thị trường Phần mềm quản lý trang thiết bị và đồ dùng dạy ...

 06/10/2015    admin

Ra mắt thị trường Phần mềm quản lý lương cán bộ giáo viên

 10/08/2015    admin
    Đến / 10