Giới thiệu phần mềm

Ra mắt thị trường Phần mềm quản lý lương cán bộ giáo viên
 10/08/2015    nghiadv

Ngày 10/08/2015, Công ty Phần mềm ứng dụng Hà Nội - HanoiSoft chính thức cho ra mắt thị trường Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên dành cho các đơn vị khối trường : Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên có thể đáp ứng hầu hết nghiệp vụ trong công tác quản lý lương cán bộ. Cho phép quản lý hồ sơ cán bộ, quá trình lương, tính lương, phụ cấp, quản lý nâng lương, quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Phần mềm được ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, chạy trên nền tảng WEB, dữ liệu được lưu trữ tập trung, bảo mật cao.

(Quản lý hồ sơ cán bộ của đơn vị)

Phần mềm cũng cung cấp nhiều tiện ích, kết xuất báo cáo, thống kê phù hợp với nghiệp vụ quản lý lương cán bộ.

(Tổng hợp báo cáo thống kê, báo cáo)

Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên là sự lựa chọn phù hợp cho các đơn vị khối trường : Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Phần mềm khác

Ra mắt thị trường phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung

 01/11/2016    tienhv

Ra mắt thị trường Phần mềm quản lý trang thiết bị và đồ dùng dạy ...

 06/10/2015    nghiadv

Ra mắt thị trường Phần mềm quản lý lương cán bộ giáo viên

 10/08/2015    nghiadv

Ra mắt thị trường Phần mềm quản lý học phí và các khoản thu khác

 10/07/2015    nghiadv

Ra mắt thị trường Phần mềm quản lý cán bộ

 01/07/2015    nghiadv
    Đến / 9