Giới thiệu phần mềm

Ra mắt thị trường Phần mềm quản lý trang thiết bị và đồ dùng dạy học
 06/10/2015    admin

Ngày 06/10/2015, Công ty Phần mềm ứng dụng Hà Nội - HanoiSoft chính thức cho ra mắt thị trường Phần mềm Quản lý trang thiết bị và đồ dùng dạy học dành cho các đơn vị khối trường học : Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Phần mềm Quản lý trang thiết bị và đồ dùng dạy học có thể đáp ứng hầu hết nghiệp vụ trong công tác quản lý quản lý trang thiết bị. Cho phép quản lý thông tin trang thiết bị, tính khấu hao,..........

Phần mềm chạy trên nền tảng desktop (cài đặt phần mềm ) .

(Chức năng nghiệp vụ trong phần mềm Quản lý trang thiết bị và đồ dùng dạy học)

Phần mềm cũng cung cấp nhiều tiện ích, kết xuất báo cáo, thống kê phù hợp với nghiệp vụ quản lý trang thiết bị, đồ dùng dạy học .

(Tổng hợp báo cáo thống kê, báo cáo)

Phần mềm Quản lý trang thiết bị và đồ dùng dạy học là sự lựa chọn phù hợp cho các đơn vị khối trường học.

Phần mềm khác

Ra mắt thị trường phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung

 01/11/2016    admin

Ra mắt phần mềm Quản lý thư viện điện tử

 25/08/2016    admin

Ra mắt phần mềm Hỗ trợ đánh giá chất lượng tối thiểu của ...

 04/12/2015    admin

Ra mắt thị trường Phần mềm quản lý trang thiết bị và đồ dùng dạy ...

 06/10/2015    admin

Ra mắt thị trường Phần mềm quản lý lương cán bộ giáo viên

 10/08/2015    admin
    Đến / 10