Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Ngày đăng Ngày hết hạn Lượt xem Tình trạng
1 Tuyển dụng lập trình viên T04/2020 18/03/2020 18/04/2020 242 Hết hạn
2 Tuyển dụng lái xe 31/01/2020 29/02/2020 91 Hết hạn
3 Tuyển dụng lập trình viên T6/2018 16/06/2018 16/08/2018 255 Hết hạn
4 Tuyển dụng lập trình viên 26/06/2017 15/07/2017 275 Hết hạn
5 Tuyển sinh viên thực tập 16/09/2015 16/11/2015 221 Hết hạn