Dự án đã thực hiện

HanoiSoft đã triển khai 380 dự án phần mềm cho 11/63 tỉnh thành trong cả nước  
CodePen - Vertical Timeline
Năm 2019

Thành phố Hà Nội

Tháng 2:
- Huyện Hoài Đức: Triển khai phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung phiên bản 1.5
Tháng 5:
- Huyện Mê Linh: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung phiên bản 1.5
Tháng 9:
- Huyện Thanh Trì: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung 1.5
Năm 2018

Tỉnh Hải Dương

Tháng 3:
- Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai phần mềm Quản lý cơ sở vật chất - Trang thiết bị đồ dùng dậy học

Thành phố Hà Nội

Tháng 3:
- Quận Bắc Từ Liêm: Nâng cấp Công thông tin điện tử
Tháng 6:
- Huyện Mỹ Đức: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung phiên bản 1.5
- Huyện Ba Vì: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung phiên bản 1.5
Tháng 8:
- Huyện Ba Vì: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung phiên bản 1.5
Tháng 9:
- Huyện Đông Anh: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung phiên bản 1.5
Tháng 12:
- Huyện Quốc Oai: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung phiên bản 1.5
Năm 2017

Tỉnh Hưng Yên

Tháng 10:
- Tỉnh Hưng Yên: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung

Thành phố Hà Nội

Tháng 1:
- Sở Lao động TBXH: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung
- Quận Bắc Từ Liêm: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Tháng 2:
- Quận Thanh Xuân: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Tháng 6:
- Huyện Quốc Oai: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung
Tháng 7:
- Huyện Thạch Thất: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung
- Huyện Mỹ Đức: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung
- Huyện Mê Linh: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung
- Huyện Hoài Đức: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung
- Huyện Ba Vì: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung
Tháng 8:
- Huyện Thanh Trì: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung
- Huyện Chương Mỹ: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung
Tháng 9:
- Huyện Phúc Thọ: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung
Tháng 10:
- Huyện Đông Anh: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung
Tháng 11:
- Huyện Sóc Sơn: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung
- Huyện Phú Xuyên: Triển khai Phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung
Năm 2016

Tỉnh Thái Bình

Tháng 5:
- Huyện Đông Hưng: Triển khai Phần mềm Quản lý học sinh 4.8

Thành phố Hà Nội

Tháng 1:
- Huyện Ba Vì: Triển khai Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên
- Huyện Ba Vì: Triển khai Phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu khác
- Huyện Ba Vì: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Huyện Mỹ Đức: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Tháng 3:
- Huyện Thanh Oai: Triển khai Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên
- Huyện Thanh Oai: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Tháng 4:
- Huyện Quốc Oai: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Huyện Quốc Oai: Triển khai Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên
- Huyện Quốc Oai: Triển khai Phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu khác
- Huyện Chương Mỹ: Triển khai Phần mềm Quản lý công văn, văn bản
- Huyện Chương Mỹ: Triển khai Phần mềm Quản lý học sinh bán trú
Tháng 5:
- Huyện Thanh Trì: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Huyện Thanh Trì: Triển khai Phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu khác
- Huyện Thanh Trì: Triển khai Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên
Tháng 6:
- Huyện Chương Mỹ: Triển khai Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên
- Huyện Thường Tín: Triển khai Phần mềm Quản lý thư viện
- Huyện Sóc Sơn: Triển khai Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên
- Huyện Sóc Sơn: Triển khai Phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu khác
- Huyện Mê Linh: Triển khai Phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu khác
- Huyện Mê Linh: Triển khai Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên
- Huyện Mê Linh: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Huyện Đông Anh: Triển khai Phần mềm Quản lý trang thiết bị đồ dùng dạy học
- Huyện Đông Anh: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Huyện Đan Phượng: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Huyện Đan Phượng: Triển khai Phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu khác
Tháng 8:
- Huyện Thường Tín: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Tháng 10:
- Huyện Thạch Thất: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Tháng 11:
- Huyện Phú Xuyên: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Huyện Phú Xuyên: Triển khai Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên
- Huyện Phú Xuyên: Triển khai Phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu khác
Tháng 12:
- Huyện Thạch Thất: Triển khai Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên
Năm 2015

Tỉnh Ninh Bình

Tháng 9:
- Tỉnh Ninh Bình: Triển khai phần mềm Quản lý trường mầm non

Thành phố Hà Nội

Tháng 3:
- Huyện Hoài Đức: Nâng cấp Công thông tin điện tử
Tháng 5:
- Huyện Thanh Oai: Triển khai Phần mềm Quản lý thư viện
Tháng 6:
- Huyện Chương Mỹ: Triển khai phần mềm trang thiết bị đồ dùng dậy học
- Huyện Thạch Thất: Triển khai phần mềm giáo dục tiêu học
- Huyện Thạch Thất: Triển khai phần mềm giáo dục mầm non
- Huyện Ứng Hòa: Triển khai phần mềm Cổng thông tin điện tử
- Huyện Ứng Hòa: Triển khai phần mềm Quản lý trường mầm non
- Huyện Ứng Hòa: Triển khai phần mềm trang thiết bị và đồ dùng dạy học
- Huyện Ứng Hòa: Triển khai Phần mềm Quản lý thư viện
Tháng 7:
- Huyện Phúc Thọ: Triển khai phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Huyện Đông Anh: Triển khai phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên
Tháng 8:
- Huyện Chương Mỹ: Triển khai phần mềm Quản lý trường mầm non
- Huyện Chương Mỹ: Triển khai phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Tháng 9:
- Huyện Quốc Oai: Triển khai Phần mềm giáo dục mầm non
- Huyện Quốc Oai: Triển khai Phần mềm Quản lý công văn, văn bản
- Huyện Quốc Oai: Triển khai Phần mềm giáo dục tiểu học
Tháng 10:
- Quận Hoàn Kiếm: Triển khai Phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu
Tháng 11:
- Huyện Hoài Đức: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Huyện Sóc Sơn: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Huyện Phúc Thọ: Triển khai Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên
- Huyện Phúc Thọ: Triển khai Phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu
Tháng 12:
- Quận Tây Hồ: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Huyện Sơn Tây: Triển khai Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Huyện Sơn Tây: Triển khai Phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu
- Huyện Thanh Oai: Triển khai Phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu
Năm 2014

Tỉnh Ninh Bình

Tháng 7:
- Tỉnh Ninh Bình: Triển khai Phần mềm Quản lý trường mầm non

Thành phố Hà Nội

Tháng 6:
- Huyện Phúc Thọ: Triển khai Phần mềm Quản lý trang thiết bị và Đồ dùng dạy học
- Huyện Phúc Thọ: Triển khai Phần mềm Giáo dục tiểu học
- Huyện Phúc Thọ: Triển khai Phần mềm Giáo dục mầm non
Tháng 8:
- Huyện Chương Mỹ: Triển khai Phần mềm giáo dục mầm non
- Huyện Chương Mỹ: Triển khai Phần mềm Quản lý trang thiết bị và Đồ dùng dạy học
Tháng 9:
- Huyện Quốc Oai: Triển khai Phần mềm Quản lý học sinh bán trú
- Huyện Quốc Oai: Triển khai Phần mềm Thư viện trường học
- Huyện Quốc Oai: Triển khai Phần mềm Quản lý trường mầm non
- Huyện Quốc Oai: Triển khai Phần mềm Quản lý trang thiết bị và Đồ dùng dạy học
Tháng 10:
- Huyện Thường Tín: Triển khai Phần mềm Quản lý trang thiết bị và Đồ dùng dạy học
- Huyện Thạch Thất: Triển khai Phần mềm Cổng thông tin điện tử
Tháng 12:
- Huyện Hoài Đức: Triển khai Phần mềm Cổng thông tin điện tử
- Huyện Hoài Đức: Triển khai Phần mềm giáo dục mầm non
- Huyện Hoài Đức: Triển khai Phần mềm giáo dục tiểu học
- Quận Bắc Từ Liêm: Triển khai Phần mềm Cổng thông tin điện tử
Năm 2013

Tỉnh Lạng Sơn

Tháng 8:
- Huyện Hữu Lũng: Triển khai Phần mềm Phổ cập giáo dục

Tỉnh Ninh Bình

Tháng 8:
- Huyện Trực Ninh: Triển khai Phần mềm Phổ cập giáo dục

Tỉnh Thái Bình

Tháng 5:
- Huyện Hưng Hà: Triển khai Phần mềm Quản lý cơ sở vật chất và Trang thiết bị đồ dùng dậy học
Tháng 6:
- Huyện Vũ Thư: Triển khai Phần mềm giáo dục mầm non

Tỉnh Thái Nguyên

Tháng 8:
- Huyện Võ Nhai: Triển khai Phần mềm Phổ cập giáo dục

Thành phố Hà Nội

Tháng 7:
- Huyện Từ Liêm: Triển khai Phần mềm Phổ cập giáo dục
Tháng 9:
- Huyện Thanh Trì: Triển khai Phần mềm Phổ cập giáo dục
Năm 2011

Tỉnh Ninh Bình

Tháng 9:
- Huyện Trực Ninh: Triển khai Phần mềm Phổ cập giáo dục
Tháng 10:
- Huyện Trực Ninh: Triển khai Phần mềm Phổ cập giáo dục