Cập nhật phần mềm


Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho Phòng Giáo dục huyện Đông Hưng - Thái Bình áp dụng cách đánh giá học sinh mô hình trường học mới theo công văn 1392/BGDĐT-GDTrH (11:30 10/5/2017)

Các thay đổi trong file cập nhật mới :
       Cập nhật lại cách tính điểm trung bình học kỳ và trung bình môn theo quy định mới
       Cập nhật lại cách đánh giá định kì về phẩm chất, năng lực của học sinh theo mô hình trường học mới
       Thay đổi lại cột, biểu trong các mẫu báo cáo về học lực, hạnh kiểm, phẩm chất, năng lực của học sinh

 

Tải về

Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho phòng giáo dục huyện Đông Hưng - Thái Bình (15:49 9/1/2018)
Tải về
99 lượt tải
Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho Phòng Giáo dục huyện Đông Hưng - Thái Bình áp dụng cách đánh giá học sinh mô hình trường học mới theo công văn 1392/BGDĐT-GDTrH (11:30 10/5/2017)
Tải về
68 lượt tải
    Đến / 1

Cập nhật nổi bật

Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho phòng ... (15:49 9/1/2018)
Tải về
99 lượt tải
Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho các ... (15:45 10/9/2018)
Tải về
212 lượt tải