Cập nhật phần mềm


Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho các Trường THCS huyện Đông Hưng - Thái Bình áp dụng cách đánh giá học sinh mô hình trường học mới theo công văn 1392/BGDĐT-GDTrH (11:30 1/6/2017)


Cập nhật bổ sung phiên bản ngày 01/06/2017 :
       Cập nhật thêm trang cuối "Sổ đánh giá học sinh theo mô hình mới" - phần in báo cáo thống kê điểm cuối học kì II của học sinh.

Các thay đổi trong file cập nhật mới :
       Cập nhật lại cách tính điểm trung bình học kỳ và trung bình môn theo quy định mới
       Cập nhật lại cách đánh giá định kì về phẩm chất, năng lực của học sinh theo mô hình trường học mới
       Thay đổi lại cột, biểu trong sổ đánh giá học sinh, học bạ học sinh theo mô hình trường học mới
       Thay đổi lại cột, biểu trong các mẫu báo cáo về học lực, hạnh kiểm, phẩm chất, năng lực của học sinh


 

Tải về

Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho các Trường THCS huyện Đông Hưng - Thái Bình (15:45 10/9/2018)
Tải về
212 lượt tải
Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho các Trường THCS huyện Đông Hưng - Thái Bình áp dụng cách đánh giá học sinh mô hình trường học mới theo công văn 1392/BGDĐT-GDTrH (11:30 1/6/2017)
Tải về
109 lượt tải
Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho các Trường THCS huyện Đông Hưng - Thái Bình (11:30 6/6/2016)
Tải về
275 lượt tải
Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.7 dành cho các Trường THCS huyện Đông Hưng - Thái Bình (17:49 23/5/2014)
Tải về
1211 lượt tải
Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.7 dành cho các Trường THCS Kiến Xương (14:33 20/12/2012)
Tải về
783 lượt tải
    Đến / 2

Cập nhật nổi bật

Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho phòng ... (15:49 9/1/2018)
Tải về
99 lượt tải
Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho các ... (15:45 10/9/2018)
Tải về
212 lượt tải