Cập nhật phần mềm


Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho các Trường THCS huyện Đông Hưng - Thái Bình (11:30 6/6/2016)

Các thay đổi trong file cập nhật mới :
       Cập nhật thêm chức năng thay đổi chân ký báo cáo với các đơn vị có Phó hiệu trưởng phụ trách trường
       Thay đổi lại cột, biểu trong mẫu báo cáo học sinh xét, được công nhận tốt nghiệp THCS
       Thêm biểu mẫu báo cáo đánh giá học sinh theo mô hình mới đúng với mẫu của Phòng Giáo dục

       Cập nhật thêm chức năng copy từ file excel với mục "Đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh - Nhập thông tin về sổ đánh giá học sinh THCS"
 

Tải về

Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho các Trường THCS huyện Đông Hưng - Thái Bình (15:45 10/9/2018)
Tải về
212 lượt tải
Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho các Trường THCS huyện Đông Hưng - Thái Bình (11:30 6/6/2016)
Tải về
275 lượt tải
    Đến / 1

Cập nhật nổi bật

Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho phòng ... (15:49 9/1/2018)
Tải về
99 lượt tải
Cập nhật phần mềm Quản lý học sinh 4.8 dành cho các ... (15:45 10/9/2018)
Tải về
212 lượt tải