Đặt câu hỏi

(Lưu ý : Các câu hỏi trùng lặp hoặc không rõ ràng có thể không được trả lời hoặc bị xóa bỏ !!! )

Danh sách câu hỏi

hỏi (17/06/2019 | nguyễn thị thanhmai)
e quên mật khẩu phần mềm, bây giờ làm thế nào

Đăng nhập PMMSTT(04/01/2019 | Kiều Thị Vân)
Trường tôi năm 2019 mua bàn ghế HS nhưng tôi chưa đăng nhập vào PMMSTT; Đề nghị công ty hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm MSTT

Website điện tử(11/12/2018 | Khuất Thị Nhàn)
Trang website điện tử của trường mầm non thị trấn Phúc Thọ "http://phuctho.edu.vn/mamnonphuctho/" hiện nay không thể truy cập được vì quên tên đăng nhập và mật ...

Phần mềm Quản lí HS(13/08/2018 | Phạm Thanh Loan)
Muốn chuyển dữ liệu của năm học cũ lên năm học mới thì làm như thế nào? Xin cảm ơn

    Đến / 1