Danh sách khách hàng

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨN PHẦN MỀM
CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM HANOISOFT

I. Sở Tài chính thành phố Hà Nội
   Sở Tài chính Hà Nội
   Sở Y tế Hà Nội
   Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh
   Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì
   Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ
   Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai
   Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất
   Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức
   Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn
   Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh
   Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên
   Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây
II. Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên
III. Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
IV. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
   Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương: 21 trường THCS, 24 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc: 24 trường THCS, 23 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Miện: 20 trường THCS, 19 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng: 20 trường THCS, 21 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chí Linh: 20 trường THCS, 22 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Sách: 20 trường THCS, 20 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kinh Môn: 28 trường THCS, 27 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Hà: 26 trường THCS, 25 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành: 21 trường THCS, 24 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang: 19 trường THCS, 18 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ: 27 trường THCS, 29 trường tiểu học
   52 trường trung học phổ thông.
   12 trung tâm giáo dục thường xuyên
V. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình
   Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình: 14 trường THCS
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hưng: 44 trường THCS, 44 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Vũ Thư: 30 trường THCS, 33 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Hưng Hà: 34 trường THCS, 36 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương: 37 trường THCS
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Quỳnh Phụ: 38 trường THCS
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải: 32 trường THCS, 35 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Thái Thuỵ: 47 trường THCS
   39 trường trung học phổ thông
VI. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
   Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh: 18 trường THCS, 22 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Phong: 14 trường THCS, 16 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Võ: 22 trường THCS, 22 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du: 14 trường THCS, 16 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Từ Sơn: 13 trường THCS, 16 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Thành: 18 trường THCS, 24 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Bình: 14 trường THCS, 15 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Tài: 14 trường THCS, 19 trường tiểu học
   38 trường trung học phổ thông.
   8 trung tâm giáo dục thường xuyên
VII. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình: 21 trường THCS, 21 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Phổ Yên: 17 trường THCS, 18 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Sông Công: 5 trường THCS, 9 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thái Nguyên: 28 trường THCS, 34 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai: 15 trường THCS, 15 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ: 30 trường THCS, 31 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Lương: 15 trường THCS, 16 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa: 23 trường THCS, 24 trường tiểu học
   Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ: 17 trường THCS, 18 trường tiểu học
VIII. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
   Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn: 10 trường THCS, 8 trường tiểu học, 9 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng: 27 trường THCS, 29 trường tiểu học, 22 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chi Lăng: 18 trường THCS, 30 trường tiểu học, 18 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đình Lập: 12 trường THCS, 17 trường tiểu học, 11 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc: 23 trường THCS
IX. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
   Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai: 15 trường THCS, 16 trường tiểu học, 18 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy: 07 trường THCS, 10 trường tiểu học, 13 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Từ Liêm: 17 trường THCS, 21 trường tiểu học, 25 trường mầm non, 01 trung tâm giáo dục thường xuyên
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì: 16 trường THCS, 18 trường tiểu học, 23 trường mầm non, 02 trung tâm giáo dục thường xuyên
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh: 25 trường THCS, 24 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ: 23 trường THCS, 24 trường tiểu học, 25 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Xuyên: 29 trường THCS, 29 trường tiểu học, 30 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức: 23 trường THCS, 29 trường tiểu học, 24 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất: 24 trường THCS
X. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
   Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình: 12 trường THCS, 14 trường tiểu học, 15 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tam Điệp: 07 trường THCS, 07 trường tiểu học, 09 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoa Lư: 11 trường THCS, 10 trường tiểu học, 11 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Viễn: 21 trường THCS, 22 trường tiểu học, 20 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan: 26 trường THCS, 26 trường tiểu học, 27 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mô: 18 trường THCS, 17 trường tiểu học, 18 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Khánh: 20 trường THCS, 21 trường tiểu học, 19 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Sơn: 25 trường THCS, 27 trường tiểu học, 27 trường mầm non
XI. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều: 21 trường THCS, 21 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí: 11 trường THCS, 11 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên: 19 trường THCS, 19 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoành Bồ: 13 trường THCS, 13 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long: 18 trường THCS, 18 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cẩm Phả: 16 trường THCS, 14 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Đồn: 12 trường THCS, 12 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cô Tô: 3 trường THCS, 3 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên: 12 trường THCS, 12 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Chẽ: 8 trường THCS, 8 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Liêu: 8 trường THCS, 8 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Hà: 10 trường THCS, 10 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hà: 14 trường THCS, 16 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Móng Cái: 16 trường THCS, 17 trường mầm non
XII. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định
   Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nam Định: 17 trường THCS, 30 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản: 19 trường THCS, 18 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực: 31 trường THCS, 32 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc: 10 trường THCS, 11 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ý Yên: 33 trường THCS, 38 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy: 22 trường THCS, 22 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh: 28 trường THCS, 28 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Trường: 21 trường THCS, 20 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hưng: 25 trường THCS, 26 trường mầm non
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu: 39 trường THCS, 35 trường mầm non
XIII. Các cơ quan, doanh nghiệp khác
   Công ty cổ phần VIAN
   Công ty Đông Đô – Bộ Quốc Phòng
   Công ty Thiết kế và Xây dựng Thủ Đô
   Công ty Tư vấn - Tổng công ty Giao thông Công trình 8Khách hàng tiêu biểuSở Tài chính thành phố Hà NộiSở Tài chính tỉnh Hưng YênTrường Đại học Sư Phạm Hà NộiSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải DươngSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái BìnhSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc NinhSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái NguyênSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng SơnSở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà NộiSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh BìnhSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng NinhSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam ĐịnhCác cơ quan, doanh nghiệp khác