Các câu hỏi thường gặp

Từ khóa:

Hướng dẫn cách cập nhật phiên bản mới từ website của công ty dành cho tất cả các phần mềm. (15:42 3/9/2013)
Để cập nhật phiên bản mới từ website của công ty ta làm như sau:

B1: Vào website của công ty: hanoisoft.com.vn.
B2: Tiếp theo chọn mục: Tải Phần Mềm
B3: Tiếp đó chọn đúng các tiêu chí của sản phẩm trường đang sử dụng


Sản phẩm: (VD: Phổ cập giáo dục, quản lý học sinh ...)
Cấp: (VD: Mầm non, tiểu học ....)
Kiểu: (VD: Trường, phòng, sở)
Tỉnh/ThànhPhố: chọn đúng tỉnh/tp của trường


Sau khi chọn xong, click vào dòng chữ màu xanh: "Nhấn vào đây để tải file chạy mới". Máy tính sẽ hiện ra 1 đường dẫn để lưu file vào máy. Khi tải được file chạy về máy, trường copy file chạy mới vào thư mục cài đặt phần mềm trong máy. Mặc định đường dẫn là: Mycomputer\ C\ Programfile\...(VD: Pho cap giao duc..., Quan ly hoc sinh ...). Rồi dán file chạy mới vào thư mục này. Nếu máy tính hỏi có ghi đè file hay không thì chọn có. Sau đó kiểm tra lại phiên bản đang sử dụng.
Lưu ý về cách sao chép dữ liệu gửi phòng cho phần mềm phổ cập giáo dục 3.3 (8:56 18/6/2013)
Cách sao chép dữ liệu gửi phòng thuận tiện nhất cho phần mềm phổ cập giáo dục - phiên bản 3.3:

Đầu tiên vào mục 5. Tiện ích, vào tiếp 5.4 Lựa chọn hệ thống. Tại đây sửa lại thông tin email của phòng giáo dục.
Sau đó vào mục 1. Hệ thống, vào 1.6 sao chép dữ liệu gửi phòng để gửi dữ liệu lên phòngLưu ý với các trường về cách chia dữ liệu ra nhiều máy để nhập dành cho phần mềm Phổ Cập Giáo Dục (10:21 10/6/2013)
Khi trường có nhiều dữ liệu mà muốn chia ra các máy con để nhập rồi ghép nối vào dữ liệu chung. Thì các trường lưu ý là chia đều dữ liệu ra cho các máy con (tránh trường hợp nhập quá nhiều dữ liệu trên cả 2 máy. Khi ghép nối có thể dẫn đến tình trạng nhân đôi dữ liệu).

VD: Máy chủ: Nhập Thôn(xóm,tổ) 1, 2 thì Máy con 1 phải nhập tiếp Thôn(xóm,tổ) 3,4 chứ không được nhập lại Thôn(xóm,tổ) 1, 2 so với máy chủ và máy con 2 phải nhập tiếp Thôn(xóm,tổ) 5,6 chứ không được nhập lại Thôn(xóm,tổ) 1,2,3,4.
Nhập danh sách giáo viên cũng tương tự cách trên (VD: Máy chủ nhập Giáo viên A, B thì máy con 1 không được nhập lại giáo viên A, B nữa mà phải nhập Giáo viên C, D và máy con 2 phải nhập giáo viên khác với máy chủ và máy con 1)

Cách nhập Thiết bị dạy học và Tài sản cố định trong phần mềm quản lý CSVC & TTBDDDH cho các trường Huyện Hưng Hà - Thái Bình (10:24 10/5/2013)
Cách nhập mới trang thiết bị dạy học:
B1: Vào mục 2.7 Danh mục nhóm thiết bị dạy học. Chọn Thêm Mới(F1). Điền Mã, Tên Nhóm Thiết Bị, Tiêu Chuẩn Kĩ Thuật(nếu có). Chọn Cập Nhật(F3) để lưu lại.
B2: Vào mục 2.8 Danh mục thiết bị dạy học. Chọn đúng Lớp,Môn,Nhóm Thiết Bị. Chọn Thêm Mới(F1).  Điền đầy đủ các thông tin có trong bảng. Chọn Cập Nhật(F3) để lưu lại.
B3: Vào mục 3.2 Nhập thiết bị dạy học. Đầu tiên chọn Thêm Mới(F1). Chọn đúng Lớp, Môn, Nhóm Thiết Bị, Tên Thiết Bị, điền đầy đủ thông tin có trong bảng. Chọn Cập Nhật(F3) để lưu lại.

Cách nhập mới tài sản cố định:
B1: Vào mục 2.2 Danh mục nhóm tài sản. Chọn Thêm Mới(F1). Điền Mã, Tên Nhóm TSCĐ, Thời hạn SD, Tỉ lệ hao mòn, Kiểu nhóm. Chọn Cập Nhật(F3) để lưu lại.
B2: Vào Mục 2.5 Danh mục tài sản. Chọn đúng Nhóm tài sản. Chọn Thêm Mới(F1). Điền Mã, Tên TSCĐ. Chọn Cập Nhật(F3) để lưu lại.
B3: Vào mục 4.2 Nhập tài sản cố định. Chọn Thêm Mới(F1). Chọn đúng Nhóm tài sản, Tên tài sản. Điền đầy đủ thông tin có trong bảng. Chọn Cập Nhật(F3) để lưu lại.
Cách tính chuyên cần của trẻ trong phần mềm Phổ cập giáo dục 3.3 cho các Trường MN ở tỉnh Quảng Ninh (13:24 9/5/2013)
Cách tính chuyên cần của trẻ như thế nào?
Để biết tỉ lệ chuyên cần của trẻ có đạt hay không ta tính như sau:

Tỉ lệ chuyên cần = (Tổng số ngày đi học - Tổng số ngày nghỉ học) / Tổng số ngày đi học.

Nếu số % trên 95% (xem ở mục 5.5 Tiêu chuẩn đánh giá PCGD MN trẻ 5 tuổi) thì trẻ đó đạt chuyên cần và được Thống kê vào báo cáo.
Cách chuyển trường học từ 1 xã(phường, tt) này sang 1 xã(phường, tt) khác trong phần mềm Quản lý phổ cập 3.6 (7:20 18/2/2013)
Khi nhập quá trình học tập của học sinh, nếu thấy thiếu trường thì chúng ta phải bổ sung thêm trường mới vào phần mềm.
Nhưng do sơ ý, trong khi bổ sung tên trường chúng ta quên không chọn đúng thông tin về xã(phường, tt), quận(huyện) và tỉnh(tp) cho trường đó, mà vẫn để mặc định là trường đó có trên địa bàn xã(phường) chúng ta phụ trách điều tra phổ cập. Chính vì vậy, sau này khi thống kê danh sách học sinh sẽ không chính xác.
Do đó, để chuyển trường mới thêm sang đúng địa chỉ thực tế thì chúng ra có thể làm theo các bước như sau:
B1:  Vào mục 2.5 Danh mục trường học
B2: Click chuột phải lên tên trường muốn chuyển
B3: Chọn "Chuyển sang xã phường khác"
B4: Chọn lại địa chỉ đúng cho trường này ở 3 ô: Tỉnh(tp), Huyện(Quận), Xã(Phường, TT)
B5: Bấm "Chấp Nhận"

Cách chọn trường cho học sinh học tại trường liên cấp trong phần mềm Quản lý phổ cập giáo dục (7:6 31/1/2013)
Để chọn trường cho học sinh học tại trường liên cấp(ví dụ: học sinh đang học lớp 1 tại trường Phổ thông cơ sở) trong phần mềm Quản lý phổ cập giáo dục cần làm theo các bước như sau:
B1: Tải phiên bản mới nhất 3.6
B2: Mở phần mềm 3.6 ra rồi vào mục 3.1.1.1. Nhập phiếu điều tra - 1 phiếu
B3: Lúc đó sẽ xuất hiện thêm cột "Kiểu trường". Tại đây chọn cấp mà học sinh đang học

Nhập học sinh trái tuyến đến học nhờ tại trường đóng trên địa bàn xã ở phần mềm Quản lý phổ cập giáo dục 3.5 (9:47 28/1/2013)
Trong phần mềm Quản lý phổ cập giáo dục sẽ chia thành 2 mục để nhập học sinh như sau:
- Nếu nhập học sinh có hộ khẩu(học sinh có phiếu điều tra) thì nhập ở mục 3.1.1.1 Nhập phiếu điều tra - 1 phiếu hoặc 3.1.1.2 Nhập phiếu điều tra - nhiều phiếu
- Nếu nhập học sinh không có hộ khẩu(ở nơi khác đến học trái tuyến tại trường trên địa bàn) thì nhập ở mục 3.2.1 Danh sách học sinh không có khẩu

Hướng dẫn cách kiểm tra nhanh số liệu của Mẫu 1 THCS, Mẫu 1 THPT ở Nam Định (12:58 23/1/2013)
Thông thường để kiểm tra từng độ tuổi ở Mẫu 1 THCS, Mẫu 1 THPT ta vào mục 3.1.2.1 Chỉnh sửa quá trình học tập theo độ tuổi. Đây là cách cơ bản nhất.
Tuy nhiên trong phần mềm đã thiết kế sẵn 2 tiện ích để kiểm tra  dữ liệu của 2 Mẫu báo cáo nêu trên.
Để kiểm tra hiệu quả cần thực hiện theo các bước như sau:
B1: Vào mục 6. Tiện ích
B2: Vào mục 6.1 Kiểm tra dữ liệu THCS(Với mẫu 1 THCS) hoặc 6.2 Kiểm tra dữ liệu THPT
B3: Trong bảng hiển thị chọn độ tuổi cần kiểm tra
B4: Muốn kiểm soát con số nào nháy đúp chuột trái vào con số đó. Lúc này, phần mềm sẽ  liệt kê ra danh sách những học sinh trong độ tuổi đang xem.
B5: Sau đó, có thể sửa quá trình học tập của học sinh hoặc phiếu điều tra của học sinh, bằng việc bấm vào nút chức năng tương ứng ở gần góc trên bên trái.

Cách khôi phục đồng thời nhiều học sinh khai báo chuyển đi nhầm (12:33 22/1/2013)
Thông thường khi nhập phiếu điều tra(1 phiếu hoặc nhiều phiếu) phần mềm có chức năng cho phép khai báo học sinh chuyển đi, đồng thời cũng cho phép khôi phục những học sinh mà đã khai báo nhầm là chuyển đi.
Nhưng nếu khôi phục theo cách đó, thì tại mỗi thời điểm chỉ có thể khôi phục được 1 học sinh mà thôi.
Trong trường hợp muốn khôi phục  đồng thời một lúc nhiều học sinh đã khai báo nhầm thì có thể làm theo cách sau:
B1: Vào mục 3.1.3 Danh sách học sinh chuyển đi(Chuyển hộ khẩu đi nơi khác) và chết trong xã(phường, TT)
       Trong bảng hiển thị ra sẽ liệt kê tất cả các học sinh trong xã(phường, TT) mà đã khai báo nhầm là chuyển đi hoặc chết
B2: Click vào ô vuông của học sinh muốn khôi phục
B3: Bấm "Cập nhật" để khôi phục những học sinh đã chọn